Atria Group s.r.o.

Sídlo: Nobelovo námestie 5, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01
IČO: 50 085 867
DIČ: 2120178291
IČ DPH: SK2120178291
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.:
108312/B

 

 

 

Email: sandra@venoms.sk
Tel. č.: 0910 155 505